Stan majątkowy PIW

Zespół ds.Finansowo-Księgowych informuje,
że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
posiada następujący majątek (wg.stanu na dzień 01.01.2019r)

I. Środki trwałe o wartości brutto: 649.659,72zł

grupa 0 - grunty (grunt w trwałym zarządzie)
101.320,00zł

grupa 1 - budynki i lokale (budynki w trwałym zarządzie)
125.553,97zł

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne (kocioł CO)
13.312,55zł

grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
(komputery, drukarki, telefony)
118.985,29zł

grupa 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (odśnieżarka)
6.373,27zł

grupa 7- środki transportu (3 samochody służbowe)
179.733,00zł

grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
(trychinoskopy, meble, broń Palmera, drobny sprzętweterynaryjny i laboratoryjny)
104.381,64zł


Opublikował: Redaktor BIP
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Joanna Kolny
Dokument z dnia: 06.05.2019
Dokument oglądany razy: 4310
23.06.2024 // piwetpszczyna.pl/cms/smodbip