Podmiotowa strona BIP


Czytaj aktualności [>>>]


Witaj na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny,
składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Strona podmiotowa PIW w Biuletynie Informacji Publicznej utworzona została na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619 z 2002 r.).


Opublikował: Grzegorz Osoba
Publikacja dnia: 13.04.2012
Podpisał: Adam Paszek
Dokument z dnia: 13.04.2012
Dokument oglądany razy: 169526
16.07.2024 // piwetpszczyna.pl/cms/smodbip2